Bin Jaya, Suhaili, & Chua Yan Piaw. " TAHAP KOMPETENSI DAN HUBUNGAN BIMBINGAN RAKAN PENINGKATAN SEKOLAH TERHADAP KOMPETENSI KEPIMPINAN PEMIMPIN SEKOLAH DI NEGERI SARAWAK." JuPiDi: Jurnal Kepimpinan Pendidikan [Online], 6.2 (0): 16-43. Web. 5 Apr. 2020