binti Abdul Rahman, M., Abdul Rahman, *., & binti Zakaria, N. (2019). PENGETAHUAN IBU BAPA TENTANG PENGURUSAN KURIKULUM PUSAT ASUHAN TUNAS ISLAM (PASTI). JuPiDi: Jurnal Kepimpinan Pendidikan, 6(2), 71-81. Retrieved from https://jupidi.um.edu.my/article/view/17355