binti Abdul Rahman, M., Abdul Rahman, *., & binti Zakaria, N. 2019 Apr 2. PENGETAHUAN IBU BAPA TENTANG PENGURUSAN KURIKULUM PUSAT ASUHAN TUNAS ISLAM (PASTI). JuPiDi: Jurnal Kepimpinan Pendidikan. [Online] 6:2