binti Abdul Rahman, Marhamah, *Mohd Nazri Abdul Rahman, & Nurul Hanani binti Zakaria. " PENGETAHUAN IBU BAPA TENTANG PENGURUSAN KURIKULUM PUSAT ASUHAN TUNAS ISLAM (PASTI)." JuPiDi: Jurnal Kepimpinan Pendidikan [Online], 6.2 (0): 71-81. Web. 16 Aug. 2020