binti Abdul Rahman, Marhamah, Abdul Rahman, *Mohd Nazri, AND binti Zakaria, Nurul Hanani. " PENGETAHUAN IBU BAPA TENTANG PENGURUSAN KURIKULUM PUSAT ASUHAN TUNAS ISLAM (PASTI)" JuPiDi: Jurnal Kepimpinan Pendidikan [Online], Volume 6 Number 2 (2 April 2019)