Mustaffa, E., & A. Ghani, M. (2020). PEMIKIRAN FUTURISTIK DALAM KALANGAN PEMIMPIN MURID SMKA DAN SMA DI SELANGOR. JuPiDi: Jurnal Kepimpinan Pendidikan, 7(3), 54-69. Retrieved from https://jupidi.um.edu.my/article/view/25061